กทม. เปิดการใช้งาน อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช

กทม. เปิดการใช้งาน อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช

กทม. ประกาศถึงการเปิดให้ใช้งาน อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ได้แล้วเมื่อวานนี้ (7 ก.พ.) โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเดือน ก.ค. 2565 เมื่อวานนี้ (7 ก.พ. 2565) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ทำการประกาศถึงการเปิดให้ใช้งาน อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ได้แล้ว โดยยังคงเหลือการก่อสร้างบางส่วนอยู่ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในช่วงเดือนกรกฏาคม 2565

โดยรายละเอียดของประกาศดังกล่าวนั้นมีด้วยกันดังนี้

(7 ก.พ.65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากร สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ณ อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เขตพระนคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชเพื่อเปิดให้ประชาชนใช้งานอย่างเป็นทางการในวันนี้ (7 ก.พ.65) โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมโซนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง งานสถาปัตยกรรม ป้อมอินทรรังสรรค์และกำแพงเมืองในอดีต

ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 4-6 ร้อยคน รวมวันละกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระเบียบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการข้ามถนน และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้มีจุดพักผ่อน นัดพบ ใช้บริการห้องสุขา ก่อนเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง

โดยจะทยอยเปิดอุโมงค์ที่เหลือเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายในอนาคต ซึ่งเดิมมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและบริเวณโดยรอบประมาณวันละ 38,000 – 42,000 คน ต่อวัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคล่องตัวในการสัญจรของประชาชน อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมกับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ

โดยในส่วนการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร ความลึก 4.7 เมตร ประกอบด้วย โถงทางเดิน ห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง ทางขึ้นลง 2 จุด (ระบบบันไดเลื่อน) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง มีพื้นที่รวม 1,043 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพพื้นที่ ขณะนี้โครงการฯ ความก้าวหน้าสะสม 99% และอยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมและงานทำความสะอาด ส่วนงานเพิ่มเติมลิฟท์โดยสารคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.65

สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน มี 2 จุด ประกอบด้วย

จุดที่ 1 อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 เมตร มีพื้นที่รวม 6,285 ตารางเมตร ความลึก 6.6 เมตร ซึ่งมีโถงพักคอย ห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 51 ห้อง ทางขึ้นลง 4 จุด (บันได ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันไดเลื่อน 3 จุด) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง และชั้นลอยเป็นห้องเครื่องสำหรับงานระบบควบคุม มีพื้นที่ 358 ตารางเมตร

จุดที่ 2 อุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน ระยะทาง 37 เมตร ซึ่งมีทางเดินลอดใต้ดิน ทางขึ้นลง 3 จุด (บันได ค.ส.ล. 1 จุด และระบบบันไดเลื่อน 2 จุด) งานลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง มีพื้นที่รวม 390 ตารางเมตร งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจร และปรับปรุงภูมิทัศน์คืนสภาพพื้นที่

ขณะนี้มีความก้าวหน้าสะสม 52% และอยู่ระหว่างดำเนินการขุดดินและก่อสร้างโครงสร้างพื้นชั้นใต้ดินและหลังคาอุโมงค์ในส่วนที่คงเหลืออีกประมาณ 50% และเตรียมเข้าดำเนินการสถาปัตยกรรม ซึ่งจะดำเนินการตามแผนเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จภายใน พ.ค.65 ส่วนงานเพิ่มเติมของลิฟท์โดยสารคาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ก.ค.65

เพจ ไทยรู้สู้โควิด ออกมาเตือนประชาชนที่หวังติดโควิดเพื่อเคลมเงินประกัน ด้วยวิธี ซื้อไม้ Swab ผู้ป่วยโควิด นั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ

เพจ ไทยรู้สู้โควิด ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนประชาชน หลังจากที่มีผู้ประกาศขาย ไม้ Swab ของผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อที่ผู้ต้องการเงินประกันจะสามารถไปเคลมได้ หากติดโควิดจากการใช้ไม้ Swab ดังกล่าว

โดยทางเพจระบุว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายคนตัดสินใจทำประกันภัยโควิด-19 เพื่อคุ้มครองตนเองหากติดเชื้อโควิดโดยไม่คาดคิด

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กลับมีคนบางกลุ่มจงใจทำให้ตนเองอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการขอซื้อไม้ swab ของผู้ติดเชื้อ เพื่อหวังเคลมเงินประกัน

การกระทำเช่นนี้ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เสี่ยงต่อชีวิตแล้ว หากจงใจทำเพื่อหวังเคลมประกัน จะถือว่ามีความผิดฐานฉ้อฉลประกันภัย เป็นความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”